[Trọn Bộ] Văn Khấn Đi Chùa Đầu Năm, Ngắn Gọn, Chi Tiết Nhất 2024

5/5 - (1 bình chọn)

Đi chùa đầu năm là một trong những nét văn hóa truyền thống quan trọng của người Việt từ xưa tới nay. Tuỳ từng vùng miền sẽ có cách sắm lễ, cầu khấn khác nhau, dưới đây bàn thờ đẹp Gia An sẽ gửi đến bạn những bài văn khấn đi chùa đầu năm chi tiết nhất.

Thứ tự khi đi lễ chùa

Khi đến lễ chùa quý phật tử có thể đi theo thứ tự lễ dưới đây nhé!

– Đặt lễ và thắp hương tại ban thờ Đức Ông: Khi đến chùa, bạn đặt lễ vật và thắp hương tại ban thờ Đức Ông. Đây là nơi thờ Phật Quan Thế Âm và các vị thần linh.

– Hương án chính điện: Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông, bạn có thể lên hương án của chính điện. Đặt lễ, thắp nhang và thỉnh 3 hồi chuông để bắt đầu lễ chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát.

Xem thêm: Văn khấn cầu công danh ở chùa Hương

– Thắp hương các ban thờ khác: Sau khi đặt lễ chính điện, bạn có thể đi thắp hương tại các ban thờ khác trong chùa. Thường thì khi thắp hương, bạn thực hiện 3 lễ hoặc 5 lễ. Nếu chùa có điện thờ Mẫu và Tứ Phủ, bạn cũng có thể đến đó để đặt lễ, dâng hương và đọc bài văn khấn, cầu nguyện theo ý nguyện.

– Lễ nhà thờ Tổ: Trong một số chùa, có nhà thờ Tổ để thờ các tổ tiên. Bạn có thể tham gia lễ nhà thờ Tổ, dâng hương và cầu nguyện cho tổ tiên.

– Hỏi thăm các vị sư Tăng trụ trì: Cuối buổi lễ, khi đã lễ tạ và hạ lễ, bạn có thể đến phòng tiếp khách để hỏi thăm các vị sư Tăng trụ trì trong chùa. Đây là cơ hội để gặp gỡ và tìm hiểu về đạo pháp từ các vị sư.

Văn khấn lễ chùa đầu năm ban Phật

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…….. tháng…….. năm……..

Tín chủ con là …………………

Ngụ tại………………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa …….. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Đọc Thêm: Trọn Bộ Văn Khấn Phủ Tây Hồ Xin Tài Lộc

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

văn khấn đi chùa đầu năm
Văn khấn ban Phật

Văn khấn khi đi chùa đầu năm ban Đức Ông

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………………

Ngụ tại:……………

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Văn khấn khi đi chùa đầu năm ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………..

Ngụ tại:……………..

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

văn khấn đi chùa đầu năm
Văn khấn ở ban Tam bảo

Văn khấn ở chùa đầu năm ban Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng

“Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm

Hay dù chỉ thấy bức chân dung,

Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,

Thoát mọi hung tai, được cát tường”.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là …

Ngụ tại ….

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Xem Thêm: Văn khấn Cô Chín ngắn gọn và cách sắm lễ

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát!
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát!
Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát!

văn khấn đi chùa đầu năm
Văn khấn ban Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Văn khấn lễ chùa đầu năm ban Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương.

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm….

Tín chủ con là: ……………………………

Ngụ tại:…………………………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen báu.

Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh.

Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, thần linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Tâm nguyện lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

văn khấn đi chùa đầu năm
Văn khấn ban Địa Tạng

Trên đây là tổng hợp những bài văn khấn lễ chùa đầu năm mà bàn thờ đẹp Gia An đã sưu tầm được. Chúc quý độc giả năm mới có thật nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình. Theo dõi bàn thờ đẹp Gia An để biết thêm nhiều bài văn khấn hay, chi tiết hơn nhé!

Bàn Thờ Đẹp Gia  An Thiết Kế Phòng Thờ Số 1 Việt Nam

Showroom: Khu C C39-31, Khu đô thị Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Xưởng sản xuất 1: Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội

Xưởng sản xuất 2: Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội

Hotline: 0983.798.900 – 0945.798.900

Website: https://banthodepgiaan.com/

Đăng Ký Nhận Báo Giá Chi Tiết 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Facebook 8h30 - 21h30
  Zalo 8h30 - 21h30
  Gọi ngay
  0983798900 8h30 - 21h30
  Home