Bàn Thờ Đứng Gỗ Gụ BTD07

  • Tài liệu: Từ gụ, trong khi bạn, dữ liệu …
  • Nâng cấp: 2 tạo bàn, bàn, và bàn, phụ kiện.
  • Có thể làm được
  • Kích thước tối thiểu: tối ngang 1.07m; 1,27m; 1,53m; …
  • Gia Tự 7,5 triệu  đen 15,5 triệu options to kích thước and chất liệu gỗ (Vui lòng liên hệ)